Speciální obchodní podmínky společnosti ORIKON-TECH, s.r.o.

1.Rozsah a použití

Tyto obchodní podmínky jsou uplatňovány na zpoplatnění administrace nevyžádaných obchodních sdělění zasílaných společnosti ORIKON-TECH, s.r.o.  Zpoplatňována je administrace nevyžádaných obchodních sdělění zasílaných všemi formami komunikace.


2.Poplatky

Administrace jednoho každého nevyžádaného obchodního sdělění je zpoplatněna částkou 1200,-Kč. Odesílateli bude vystaveno vyúčtování obsahující seznam administrovaných položek a složenka na celkovou částku podle tohoto vyúčtování.

3.Splatnost a penále

Standardní splatnost vyúčtovaných položek je 14 dní. V případě prodlení bude účtováno smluvní penále ve výši 1% z vyúčtované částky za každý den prodlení.

4.Platnost

Tyto speciální obchodní podmínky platí od 1.1.2013.